ĐÓN GIÁNG SINH Ở HÀN QUỐC: SEOUL - EVERLAND - TRƯỢT TUYẾT - TẮM SAUNA (4N4Đ)

Mặc dù Thiên Chúa giáo vẫn là hệ thống tôn giáo còn khá mới ở Châu Á, nhưng tại Hàn Quốc, gần 40% dân số theo đạo này. Thêm vào đó, mặc dù Phật giáo là tôn giáo chính thức của quốc gia, nhưng tại Hàn Quốc, quốc gia Đông Á duy nhất, Giáng Sinh vẫn được coi là một ngày nghỉ lễ. Vào ngày này, người dân nơi đây tổ chức nhiều chương trình, hoạt động Giáng Sinh rất đặc biệt.

4 days / 3 nights
12/22/2016
Other date
12/22/2016
602.80 602.8 USD
Booking Contact us

COMMENTS