Châu Úc

Visa mới mang đến cơ hội làm việc kết hợp du lịch cho người trẻ Việt
Theo như thông tin mới nhất từ Bộ Di Trú và bảo vệ biên giới Úc (www.border.gov.au), từ ngày 01/03/2017 công dân Việt Nam đủ điều kiện sẽ được cấp loại visa 462- vừa làm việc và du lịch tại Úc.
Read more...
Visa Úc - Thông tin cần thiết
Những thủ tục cần thiết để xin Visa Úc
Read more...
Visa New Zealand - Thông tin cần thiết
Những thủ tục cần thiết để xin Visa New Zealand
Read more...