Visa Thụy Sĩ - Thông tin cần thiết

Những thủ tục cần thiết để xin Visa Ý

Visa Thụy Sĩ - Thông tin cần thiết

Những thủ tục cần thiết để xin Visa Ý

THỦ TỤC XIN VISA DU LỊCH THỤY SĨ

Hồ sơ gồm:

 1. Hộ chiếu gốc có ký tên  và hộ chiếu photo các trang có mộc. Hộ chiếu còn hạn trên 06 tháng được tính từ ngày khởi hành ( đính kèm hộ chiếu cũ nếu có)
 2. Hình 2 tấm khổ 3,5x4,5cm nền trắng (ảnh chụp mới nhất không quá 3 tháng)
 3. Hộ khẩu có thị thực của chính quyền (Quý khách vui lòng photo nguyên 1 cuốn hộ khẩu từ trang 1 đến trang 16).
 4. Chứng minh nhân dân  
 5. Nếu là chủ doanh nghiêp :Giấy phép đăng ký kinh doanh, giấy nộp thuế 3 tháng gần nhất ( có mộc tròn của doanh nghiệp)
 6. Nếu làm việc theo hợp đồng, thì chứng minh Giấy bổ nhiệm chức vụ, HDLD, xác nhận mức lương 3 tháng gần nhất ( sao kê lương 3 tháng gần nhất nếu nhận lương qua ngân hàng), đơn xin nghỉ phép. Nếu đang là sinh viên, photo thẻ sinh viên có công chứng.

 1. Chứng minh tài chính:
 • Bản Sao kê tài khoản ngân hàng ba tháng gần nhất
 • Bản sao Chứng từ về chủ quyền tài sản (sở hữu nhà cửa, đất đai..)
 • Chứng từ về thu nhập lợi tức: cổ đông công ty, nhà cho thuê..(nếu có)
 • Sao kê thẻ tín dụng 3-6 tháng gần nhất (nếu có)

Thời gian xét duyệt hồ sơ : ít nhất là 15 ngày làm việc

 1. Lưu ý: Tất cả các loại giấy tờ trên phải là bản sao có thị thực  mới nhất không quá 3 tháng . Đặc biệt Giấy xác nhận số dư tiền gửi ngân hàng không quá 7 ngày.

 1. Tất cả hồ sơ chuẫn bị trên giấy A4 không cắt

 1. Khi nộp hồ sơ yêu cầu cầm theo hồ sơ gốc để đối chiếu.

Trong quá trình xét duyệt  TLS có thể yêu cầu đương đơn bổ sung thêm các giầy tờ .Quý khách vui lòng bổ sung sớm nhất


Related post
Visa Ý- Thông tin cần thiết
Những thủ tục cần thiết để xin Visa Ý
more
Visa Pháp - Thông tin cần thiết
Những thủ tục cần thiết để xin Visa Pháp
more
Visa Anh - Thông tin cần thiết xin
Những thủ tục cần thiết để xin Visa Anh
more
Visa Schengen - Thông tin cần thiết
Những thủ tục để xin visa Schengen
more