Châu Á

Đài Loan miễn visa có điều kiện cho khách du lịch Việt Nam
Du khách Việt là 1 trong 8 công dân các nước sẽ được miễn visa nhập cảnh Đài Loan trong 30 ngày nếu đáp ứng đủ điều kiện.
Read more...
Visa Nhật - BảnThông tin cần thiết
Những thủ tục cần thiết để xin Visa Nhật
Read more...
Visa Hồng Kông - Thông tin cần thiết
Những thủ tục cần thiết để xin Visa Hồng Kông
Read more...
Visa Hàn Quốc - Thông tin cần thiết
Những thủ tục cần thiết để xin Visa Hàn Quốc
Read more...
Visa Đài Loan - Thông tin cần thiết
Những thủ tục cần thiết để xin Visa Đài Loan
Read more...
Visa Ấn Độ - Thông tin cần thiết
Những thủ tục cần thiết để xin Visa Ấn Độ
Read more...